Instytut Immunoterapii, Nowotworów i Chorób Przewlekłych

favicon drukuj

Elektroterapia

BET – (Bio-Electro-Therapy) – Bio-Elektro-Terapia

Mechanizm działania

Pierwsze tego typu urządzenie do leczenia nowotworów w Polsce. Bio-Elektro-Terapia jest metodą bezinwazyjną, czyli nie naruszającą ciągłości tkanek. Płaskie elektrody aplikowane są na wilgotny materiał położony na skórze nad obszarem leczonym.

Bio-Elektro-Terapia polega na niszczeniu komórek nowotworowych prądem. Po przyłożeniu płaskich elektrod (katody i anody) dochodzi do przepływu między nimi prądu o niskim napięciu – max. 35V/75 mA. Z tego względu, że komórka nowotworowa charakteryzuje się niższym oporem, prąd w szczególności przepływa przez nią. W następstwie tego ujemnie naładowane cząsteczki zwane anionami (Cl-) migrują do dodatnio naładowanej anody (+), a naładowane dodatnio kationy (H+, Na+) migrują do ujemnie naładowanej katody (-). W wyniku tego dochodzi do dysocjacji (proces rozpadu związków na jony pod wpływem rozpuszczalnika jakim jest płyn znajdujący się wewnątrz komórki nowotworowej) i separacji. Dysocjacja powoduje uszkodzenie komórek złośliwych w następujący sposób: ekstremalnie kwaśne środowisko (niskie pH) plus wysokie stężenie chloru (Cl-) jest generowane przy anodzie; odwrotnie jest przy katodzie gdzie powstaje bardzo zasadowe środowisko (wysokie pH) oraz wysokie stężenie wodoru (H+). W wyniku takiej reakcji małe oraz duże spolaryzowane cząsteczki jak białka w komórce nowotworowej separują się w polu elektrycznym, a błony komórkowe depolaryzują się i stają bardziej przepuszczalne dla innych substancji terapeutycznych, tj. chemioterapia. W wyniku opisanej reakcji w komórkach nowotworowych tworzy się również kwas solny (HCl), który uszkadza błony komórkowe komórek nowotworowych. Po kilku tygodniach dochodzi w nowotworze do apoptozy i powolnej aseptycznej nekrozy. W wyniku nekrozy uwalniane są również antygeny nowotworowe, które są prezentowane komórkom układu obronnego i aktywizowane limfocyty cytotoksyczne (Limf Tc). Zatem immunomodulacja jest dobrym uzupełnieniem terapii bioelektrycznej i zwiększa jej efekty. Ważnym aspektem jest to, że ze względu na inną biologię i właściwości elektryczne, komórki zdrowe nie są uszkadzane.

Wskazania do BET

 1. Nowotwory skóry łagodne i złośliwe;
 2. Przerzuty nowotworów do skóry;
 3. Czerniak złosliwy;
 4. Rak wątrobowokomórkowy (HCC);
 5. Przerzuty nowotworowe do wątroby;
 6. Przerzuty nowotworowe do otrzewnej;
 7. Nowotwór żołądka;
 8. Pozostałe nowotwory w obszarze jamy brzusznej (rak trzustki, pęcherzyka żółciowego oraz jelit);
 9. Rak piersi;
 10. Mięsaki;
 11. Rak prostaty;
 12. Rak płuca pierwotny i zmiany przerzutowe do płuc.

Wyniki leczenia

Chiny
W Chinach, Dr Xin Yu-Ling i współpracownicy leczyli tą metoda ponad 2500 osób. Wyniki terapii przedstawili na I Międzynarodowej Konferencji Bio-Elektroterapii w Nowotworach, która odbyła się w Chinach w 1992 roku. W badaniach uzyskano następujące wyniki: 

 • u 35% pacjentów całkowite wyleczenie (CR – Complete Response );
 • u 43%  częściowe zmniejszenie zmian (PR –Partial Response);
 • u 15% chorych nie było odpowiedzi na leczenie (NC – No Change);
 • u 7% chorych zaobserwowano progresje choroby (PD – Partial Deterioration). 

Dokładne wyniki przedstawiono w Tabeli 1. 

Typ nowotworu

Liczba pacjentów poddana terapii

#CR

%CR

#PR

%PR

#NC

%NC

#PD

%PD

#CR+PR

%CR+PR

Wszystkie

2516

885

35,2

1080

42,9

379

15,1

172

6,8

1969

78,3

Nowotwory płuc

593

168

28,3

298

50,3

76

12,8

51

8,6

466

78,6

Nowotwory wątroby

389

98

25,2

196

50,4

74

19,0

20

5,1

294

74,7

Nowotwory skóry

366

244

65,8

95

26,0

20

5,5

10

2,7

336

91,8

Nowotwory piersi

288

78

27,1

82

28,5

59

20,5

9

3,1

160

55,6

Chłoniaki

190

49

25,8

89

46,8

31

16,3

21

11,1

138

72,6

Mięsak

113

29

25,7

56

49,6

19

16,8

9

8,0

85

75,2

Czerniak złośliwy

95

56

58,9

34

35,8

4

4,2

1

1,1

90

94,7

Guzy łagodne

72

28

38,9

29

40,3

11

15,3

4

5,6

57

79,2

Przerzuty do otrzewnej

66

17

25,8

25

37,9

15

22,7

9

13,6

42

63,6

Nowotwór tarczycy

57

20

35,1

24

42,1

9

15,8

4

7,0

44

77,2

Nowotwory jamy ustnej

53

11

20,8

34

64,2

5

9,4

3

5,7

45

84,9

Tabela 1. Wyniki galvanoterapii wg. dr Xin Yu-Ling i wsp. przedstawione na I Międzynarodowej Konferencji Bio-Elektroterapii w Nowotworach. CR – całkowite wyleczenie; PR – częściowe zmniejszenie się zmian; NC – brak zmian; PR – progresja choroby.

Na II Międzynarodowej Konferencji Bio-Elektroterapii w Nowotworach, która odbyła się w Sztokholmie w 1993 roku ci sami autorzy przedstawili dane statystyczne z terapii na grupie 4000 chorych. Z obserwacji tych wynika, że całkowitą (CR) i częściową odpowiedź (PR) na leczenie (CR + PR) uzyskano u 80% chorych.

Metoda ta jest szeroko stosowana w Niemczech, Chinach, Austrii, Danii i Włoszech.