Instytut Immunoterapii, Nowotworów i Chorób Przewlekłych

favicon drukuj

Hipertermia miejscowa

Hipertermia miejscowa – Oncotherm 3010

Hipertermia miejscowa jest metodą, która umożliwia podniesienie temperatury bezpośrednio w guzie między 41, a 45°C, dzięki zastosowaniu zjawisk fizycznych – pola elektrycznego o modulowanej częstotliwości nośnej (13,56 MHz). Pole elektryczne generowane jest przez dwie elektrody – stacjonarną (zintegrowaną w łóżku terapeutycznym, na którym leży pacjent) i mobilną (przykładaną w miejscu leczonym). 

Komórki nowotworowe wykazują większe przewodnictwo elektryczne (ze względu na mniejszy opór), niż tkanka zdrowa. W rezultacie przepływający przez nie prąd uszkadza ich ściany, a zdrowe tkanki pozostają nieuszkodzone. W wyniku działania pola elektrycznego promowane są procesy prowadzące do integracji komórek nowotworowych - tworzenia połączeń komórkowych E-kadheryny i beta- kateniny. Ponadto Oncothermia ma zdolność odblokowywania procesu apoptozy, czyli programowanej śmierci komórki. Jest to zjawisko korzystne dla organizmu, ponieważ nie prowadzi do wytworzenia procesu zapalnego i nie obciąża układu immunologicznego. Jednocześnie za sprawą wywołanej w okolicach guza hipertermii, układ odpornościowy jest pobudzany do samodzielnej walki z chorobą.

Temperatura zdrowej tkanki w czasie zabiegu zmienia się tylko nieznacznie, podczas gdy w guzie dochodzi do 41 - 45°C.

Onkothermia jest metodą wykorzystywaną w wielu ośrodkach klinicznych i badawczych na świecie jako procedura, stanowiąca część protokołu opieki nad pacjentem onkologicznym. Szczególnie dużą popularnością cieszy się w Niemczech. 

Onkothermie z powodzeniem wykorzystuje się w leczeniu następujących schorzeń:

 • Guzy Ośrodkowego Układu Nerwowego (astrocytoma, gliablastoma);
 • Nowotwory oskrzeli;
 • Rak szyjki macicy;
 • Nowotwory jelita grubego;
 • Nowotwór cewki moczowej;
 • Pierwotny nowotwór wątroby;
 • Nowotwór żołądka i przełyku;
 • Czerniak złośliwy;
 • Nowotwory piersi;
 • Nowotwory nerek;
 • Nowotwór jajników;
 • Nowotwory trzustki;
 • Nowotwory płaskonabłonkowe;
 • Zmiany wtórne i przerzutowe.

Zalety onkotermii:

 • Wydłuża wskaźnik przeżycia chorego (zostało to potwierdzone w badaniach retrospektywnych przeprowadzonych jednocześnie w wielu ośrodkach na świecie);
 • Poprawia efektywność chemio- i radioterapii;
 • Poprawia jakość życia (zmniejsza ból);
 • Umożliwia jednoczasową terapię płuc i jamy brzusznej;
 • Stanowi alternatywę u pacjentów, u których inne metody leczenia (chemioterapia, radioterapia, zabieg chirurgiczny) zostały wyczerpane lub wykazują niski stopień skuteczności;
 • Jest leczeniem miejscowym i nieinwazyjnym – terapii podlega jedynie miejsce objęte chorobą, a komórki zdrowe nie podlegają działaniu czynników szkodliwych, 
 • Onkothermia jest zabiegiem bezbolesnym, trwa ok. 1,5 godziny, a po zabiegu pacjent nie odczuwa negatywnych objawów, dlatego może samodzielnie wrócić do domu. 

Wykorzystywany w naszej klinice Oncotherm 3010 jest najnowocześniejszym urządzeniem tego typu w Polsce. Stosowane przez nas elektrody są lekkie i dostosowane do różnych rodzajów guzów i ich lokalizacji. Pozwala to na prowadzenie precyzyjnej terapii, dostosowanej do indywidualnych potrzeb danego pacjenta. 

Jak przygotować się do zabiegu?

Na zabieg pacjent powinien przyjść w stroju sportowym, bez biżuterii i ozdób metalowych. Osoba poddawana terapii na 2 godziny przed zabiegiem powinna powstrzymać się od przyjmowania pokarmów stałych i płynów.