Instytut Immunoterapii, Nowotworów i Chorób Przewlekłych

favicon drukuj
14 luty 2017

Pierwszy Kongres organizowany przez Instytut Immunomedica!

Pierwszy Kongres organizowany przez Instytut Immunomedica – zakończony sukcesem!

Kongres organizowany przez Instytut Immunomedica pod hasłem „IMMUNOBIOLOGICZNE METODY WSPOMAGANIA TERAPII CHORÓB ONKOLOGICZNYCH I PRZEWLEKŁYCH” odbył się w 14 maja w Warszawie.   

Celem kongresu było umożliwienie wymiany doświadczeń, koncepcji oraz dyskusji o problemach i wyzwaniach współczesnej medycyny. Tematyka obrad poruszała problematykę profilaktyki oraz terapii chorób cywilizacyjnych oraz zagadnienia związane z działaniem preparatów związków naturalnych w chorobach przewlekłych.

Wydarzenie zgromadziło blisko 100 uczestników reprezentujących zarówno środowiska naukowe, jak również pacjentów Instytutu dla których była to kolejna okazja do pogłębienia wiedzy oraz wymiany swoich doświadczeń.

Prelegentami Kongresu byli wybitni specjaliści i znakomici wykładowcy, zarówno z Polski jak i zagranicy. Swoją obecnością zaszczycili nas m.in. Prof. Piotr Suchocki, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Prof. Anil. D. Kulkarni, University of Texas Medical School - USA; Dr Warsito Purwo Taruno, Edwar Medika - Indonezja; Dr Hajime Fuji, Amino Up Chemical - Japonia. Program obrad obejmował prezentację siedmiu referatów. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z bardzo różnorodną tematyką wykładów, które obejmowały zagadnienia związane z wpływem żywności na zdrowie człowieka oraz stanowiły swoisty przegląd metod skutecznych w diagnozie oraz w walce z chorobą nowotworową. Prelegenci poruszyli zagadnienia związane ze stosowaniem pola elektrycznego w diagnostyce i leczeniu raka, działaniem Witaminy C w praktyce klinicznej, właściwościom przeciwnowotworowym Selolu czy wpływem hipertermii  oraz onkotermii na układ immunologiczny człowieka.

Prelekcje wygłoszone podczas Kongresu wywołały duże zainteresowanie i zakończyły się żywą dyskusją, która była kontynuowana w kuluarach.

Wszystkim uczestnikom Kongresu serdecznie dziękujemy i do zobaczenia w przyszłym roku!

na sali wykładowej

Prelegencji Kongresu: Prof. Piotr Suchocki, Prof. Anil. D. Kulkarni, Dr Warsito Purwo Taruno, Dr Hajime Fuji

prelegencji konkresu

Dyrektor Instytutu ImmunoMedica Dr Norbert Szaluś

< powrót do poprzedniej strony