Instytut Immunoterapii, Nowotworów i Chorób Przewlekłych

favicon drukuj
28 luty 2021

Oświadczenie

OŚWIADCZENIE

Pomówienia wbrew faktom, próba zdyskredytowania w oparciu o nieuprawnione opinie, nieczysta gra konkurencyjnie wypowiadającego się eksperta, nieuprawniona interpretacja zdarzeń, pominięcie korzystnej kontrargumentacji – z tym wszystkim przyszło się zderzyć Instytutowiu Immunomedica i dr n. med. Norbertowi Szalusiowi w związku z publikacją materiału Michała Fui w programie Superwizjer TVN. Wobec łamania standardów dziennikarstwa oraz prawa działaniami naruszającymi dobre imię i wiarygodność zarówno spółki, jak i dr n. med. Norberta Szalusia, podjęte zostały zdecydowane kroki prawne.

Immunomedica od lat pomaga osobom z chorobami nowotworowymi, uzupełniając ich leczenie konwencjonalne. Niejednokrotnie pacjentami Immunomedici są osoby, których stan zdrowia jest bardzo ciężki i współczesna tradycyjna medycyna nie daje już szans. Nie wszystkim, mimo największych wysiłków, uda się już pomóc. Jednak póki jest nadzieja na uratowanie ludzkiego życia, na przedłużenia go i póki jest możliwość niesienia pomocy skutkującej tym, co wielu naszych pacjentów opuszczających placówkę określało mianem „cudu” – warto podejmować takie starania. Warto śledzić nowatorskie badania w zakresie walki z rakiem i wykorzystywać pozytywne doświadczenia autorytetów medycznych z innych państw.

Wspomaganie leczenia onkologicznego za pomocą medycyny integralnej nie daje stuprocentowej gwarancji. Ale daje szansę, którą wielu pacjentów z powodzeniem wykorzystało. Pacjenci Instytutu Immunomedica to przede wszystkim osoby, które trafiły tam z polecenia tych, którzy wcześniej się tam leczyli, bądź też członków ich rodzin. O tym niestety w materiale Superwizjera nie wspomniano. Nie pokazano tych, którzy walkę z rakiem razem z nami wygrali. To nie pasowało do tezy materiału. Zdecydowano się na atak oparty o nieprawdziwe informacje, półprawdy, insynuacje, budując w nieuprawniony sposób materiał bardzo sensacyjny, tyle, że nieprawdziwy. Z rzetelnym, obiektywnym dziennikarstwem nie ma to nic wspólnego.

Tę metodę publikacji ocenić należy jako świadomą i podyktowaną jedynie wolą wprowadzenia w błąd opinii publicznej poprzez wywołanie mylnej, jednoznacznie krytycznej oceny metod medycyny integralnej dostępnej w Instytucie Immunomedica.

Niezrozumiały jak brak refleksji nad dynamicznym globalnym rozwojem metod medycyny integralnej, mających oparcie m.in. w badaniach naukowych opublikowanych w PubMed stworzonym przez największą na świecie bibliotekę medyczną United States National Library of Medicine, prowadzoną przez rząd federalny Stanów Zjednoczonych i będącą częścią instytucji rządowej Stanów Zjednoczonych National Institutes of Health. Brak refleksji dotyczy także zignorowania pozytywnych rekomendacji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)
i międzynarodowych placówek naukowo-medycznych o niekwestionowanej pozycji i dorobku, odnoszących się do metod medycyny integralnej.

Stawianie w przestrzeni publicznej tez niemających potwierdzenia w faktach jest naruszeniem podstawowych wartości pracy dziennikarskiej. Wywodzenie zarzutów bez ich dokładnego zbadania medycznego ani wykazania związku pomiędzy stanem zdrowia pacjenta a procesem wsparcia leczenia onkologicznego udzielonego w naszym Instytucje, nie ma nic wspólnego z rzetelnością dziennikarską i jest skrajnym nadużyciem.

To jest tak jakby budować tezę o bezskuteczności szczepionek na Covid 19 na przypadkach, w których przyniosły one skutki niepożądane. Rzetelność dziennikarska nakazuje pokazanie pełnego obrazu sytuacji oraz opinii innych pacjentów. W naszej ocenie, publikacja świadomie to pomija. Materiał został tak dobrany, że ma jedynie na celu zdyskredytowanie konkretnej osoby oraz naszej placówki.

Nieprawdziwe są informacje o usunięciu dr n. med. Norberta Szalusia z wiodącego warszawskiego szpitala, podobnie jak doprowadzenie do zakończenia jego specjalizacji z onkologii. Obydwie wersje przedstawione w programie są niezgodne z prawdą. Nieprawdziwe są też informacje o posługiwaniu się przez Pana doktora tytułem specjalisty, jak też jego rzekomej karalności dyscyplinarnej.

Oburzające i niedopuszczalne są sugestie o współpracy przedstawionego w materiale lekarza zajmującego się sprzedażą urządzeń ECCT z Instytutem Immunomedica lub osobami tam zatrudnionymi. Z osobą zaprezentowaną w materiale Instytut w ogóle nie współpracuje.

Podejmujemy się leczenia nowatorskimi metodami kierując się zawsze dobrem pacjentów. Znacznie zawyżone w materiale Superwizjera koszty leczenia w rzeczywistości są niższe i odbiegają na korzyść pacjenta od kosztów takiego leczenia poza granicami naszego kraju (np. w USA). W naszej ocenie jest to świadoma próba grania na emocjach, w celu osiągnięcia określonego rezultatu. W materiale złamano również zasadę domniemania niewinności, pokazując świadomie kilkakrotnie imię i nazwisko lekarza, któremu przypisuje się działanie z niskich pobudek. Pan Redaktor wydał wyrok, nie mając żadnego dowodu potwierdzającego stawiane tezy. W naszej ocenie to działanie celowe.

Materiał jest jednostronny, wyrwany z kontekstu i ma jedynie na celu pokazanie naszej placówki w złym świetle.

W związku z tym stanowczo oświadczamy, iż podejmiemy wszelkie przewidziane prawem kroki, aby bronić dobrego imienia Instytutu Immunomedica. Subiektywny materiał godzi nie tylko w nas, ale także inne podmioty z Europy i spoza niej, które badają i stosują zalecane u nas preparaty, wobec czego również nie pozostawią tego faktu bez konsekwencji.

< powrót do poprzedniej strony